Naše služby

Účetnictví

Přebereme odpovědnost za vaše účetnictví. Spolupráci nastavíme podle vašich potřeb.
Rozsah naší služby záleží na vašich potřebách – umíme dodat téměř neviditelnou službu (vyzvednout si krabici dokladů, zkontrolovat a zaúčtovat), ale také robustnější servis s přesahem do back office (vyřizování objednávek, komunikace s obchodními partnery apod.).
Budete mít přístup do účetního software a získáte tak on-line přehled o stavu zakázek. Můžete si sami realizovat některé činnosti, pokud to pro vás bude efektivní (například vystavování faktur).

Co pro vás konkrétně zajistíme?

 • Povedeme veškerou účetní dokumentaci
  Nezaobírejte se tím, čím nemusíte. Uděláme to za vás.
 • Zúčtujeme jednotlivé účetní případy dle požadavků poskytovatelů dotací
  Již žádné zbytečné chyby a neuznatelné náklady.
 • Budeme spravovat vaše bankovní účty
  Vše pro vás připravíme, vy jen schválíte.
 • Zajistíme styk s orgány státní správy
  Je pro vás nepříjemné jednat se státními orgány? Nechte to nás.
 • Zajistíme audit vašich projektů a účetní závěrky
  Nechcete ztrácet čas výběrem auditora? Doporučíme vám některého z našich dlouhodobých partnerů.

Mzdy

Nabízíme kompletní zpracování mzdového účetnictví. Spočítáme pravidelně vyplácené mzdy i nepravidelné dohody. Dodáme vám podklady pro snadné rozúčtování mezd na jednotlivé projekty a služby realizované vaší organizací. Samozřejmostí je zvládání agendy exekucí na mzdu. Vy obdržíte podklad pro vaši účetní (pokud pro vás neúčtujeme my) a připravený příkaz k úhradě.

Co pro vás konkrétně zajistíme?

 • Provedeme pravidelný měsíční výpočet mezd
  Na dálku nebo u vás v kanceláři. Záleží na vašich konkrétních potřebách.
 • Rozúčtujeme mzdy na projekty a služby
  Vše v souladu s pravidly vašich donorů.
 • Zajistíme komunikaci s OSSZ (PSSZ) a zdravotními pojišťovnami
  Odhlášky a přihlášky zaměstnanců, kontroly. Neztrácejte čas něčím, co vaší organizaci nic nepřináší.
 • Zajistíme přítomnost mzdové účetní na kontrolách realizovaných poskytovateli dotací
 • Připravíme roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Finanční řízení

Často se setkáváme s tím, že finanční řízení není plnohodnotnou součástí řízení organizace a jednotlivá manažerská rozhodnutí neberou v potaz finanční stránku věci. Při tom pouhé finanční účetnictví je z pohledu kvalitního řízení organizace nedostatečné.
Jak se to pozná? Organizace se dostává do neočekávaných problémů s cash flow, neumí do projektů uplatnit relevantní náklady. Hospodaření skončí ztrátou, kterou není z čeho pokrýt. Nemáte přehled o tom, jak vysoké náklady na řízení a správu organizace si můžete dovolit.

S námi budete vždy vědět, jaký je stav vašeho hospodaření, zda plníte vaše plány a rozpočty a jaký je výhled do budoucna. Budete znát stav i výhled vašeho cash flow. Vždy budete vědět, kam míříte a mít důležité informace pro případ, kdy je třeba změnit směr. Neoslabujte potenciál vaší organizace nejistotou ve finančním řízení.

S čím přesně vám dokážeme pomoci?

 • Budeme evidovat náklady a výnosy dílčích středisek a zakázek
  Co vám generuje zisk a kde o něj naopak přicházíte? S námi budete mít přehled s minimální časovou investicí. Můžete se zaměřit pouze na to, v čem jste experti a věnovat maximální pozornost rozvoji vaší organizace.
 • Připravíme cenové kalkulace a rozpočty
  Máte správně nastavenou cenu svých služeb? Máte kvalitně sestavený rozpočet? Váš zisk a řízené finance jsou naším cílem.Nepotřebujete být sami sobě finančními manažery a ekonomickými poradci. Investujte svůj čas raději tam, kde to má smysl.
 • Interpretujeme účetní data pro potřeby řízení
  Vycházíme z minulých zkušeností, staráme se o přítomnost, ale hledíme především do budoucnosti. Analýza budoucího stavu vám pomůže předejít mnoha problémům.
 • Budeme řídit vaše cash flow – plánování příjmů a výdajů
  S námi máte jistotu, že vás nedostatek hotovosti na účtu nepřekvapí a případná nutná opatření přijmete včas.
 • Nastavíme, zoptimalizujeme a zefektivníme procesy v rámci ekonomického oddělení
  Čas od času je dobré, aby se na chod a efektivitu ekonomického oddělení podíval někdo zvenčí. Občas totiž stačí jen několik malých změn, které přinesou velké výsledky.
 • Nastavíme systém finančního řízení vaší organizace
  Pravidelné srovnávání finanční reality s rozpočtem pomůže včas rozpoznat vznikající problém. Nejideálnější je hrozící krizi zažehnat už v počátcích.
 • Pomůžeme vám s řešením počátečních problémů až po krizový management.

Administrace dotací

Zažili jste již následující pocit? Jednoho dne na vás čekala dobrá zpráva – vaše žádost o grant/dotaci byla schválena. V tu chvíli zde ale nebyla jen radost z úspěchu, že váš záměr bude finančně podpořen dotací, ale také částečně strach z možných komplikací či rizik s takovou dotací spojených.
Realita je taková, že administrativa s dotacemi spojená může ohrožovat kvalitu projektu. Nesprávné čerpání dotace pak může finančně ohrozit celou organizaci.
Chcete minimalizovat rizika spojená s čerpáním dotací u vašich projektů a zároveň nechcete být otrokem administrace dotace? Nabízíme vám cestu, kde se budete moci soustředit na obsah projektů a zároveň budete mít jistotu, že jste minimalizovali všechna rizika a nebudete pohlceni jen starostí o správnou dokumentaci a monitorovací zprávy pro poskytovatele dotace.

S čím vám dokážeme pomoci?

 • Zajistíme účtování, čerpání dotací a finanční řízení rozpočtu projektu
 • Zajistíme realizaci projektu dle rozhodnutí či smlouvy o dotaci a příruček pro příjemce
 • Vypracujeme monitorovací zprávy
 • Minimalizujeme neuznatelné náklady na základě přesné předchozí identifikace rizik
 • Zrealizujeme výběrová řízení i veřejné zakázky – to vše ve spolupráci s advokátní kanceláří
 • Jsme připraveni konzultovat a řešit nesrovnalosti při kontrolách poskytovatele dotace